Pages

Thursday, 17 March 2011

RM 20 AZIZ TAHA


01.09.1983 Ditandatangani oleh Tan Seri Abdul Aziz Bin Haji Taha. Dicetak oleh Bradbury Wilkinson

NIlai RM20 telah diperkenalkandan dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada 01.09.1982. Reka bentuk secara keseluruhannya adalah berdasarkan kepada corak-corak bertam atau pelupoh. Portret dikelilingi oleh corak hiasan yang di gunakan di dulang perak Melayu. Di sebelah kiriadalah "bangau" iaitu kayu ukiran di hilir sebuah kapal Melayu.Bangunan Bank Negara Malaysia di Kuala Lumpur, Di sebelah kiri adalah pokok mangkuk kera dari Sabah dan di sebelah kanan adalah corak dari perisai Sarawak

0 comments:

Post a Comment