Pages

Wednesday, 16 March 2011

RM 10 AHMAD DON & ALI ABUL HASSAN

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 1 : 19.01.1999 Ditandatangani oleh Tan Seri Dato` Ahmad Don. Dicetak oleh De La Rue Currency International.

Gambar 2 : Ditandatangani oleh Tan Sri Dato`Sri Ali Abul Hassan Dicetak oleh De La Rue Currency International.

0 comments:

Post a Comment